Screw Conveyor

اسکرو کانوایر

اسکرو کانوایر 

 جهت انتقال مواد گرانول یا پودری

سیستم انتقال مواد حلزونی و یا همان اسکرو کانویر یکی از انواع سیستم های انتقال مواد فله و پودری بوده که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله خوراک دام و طیور و مواد غذایی و … دارد. استفاده از این سیستم ها جهت انتقال مواد فله در طول های کم به دلیل امکان ایجاد چندین ورودی و خروجی بسیار مناسب بوده ولی برای مسافت های زیاد توصیه نمیشوند. این سیستم به جهت سادگی در بهره بردای ،  اشغال فضای کم و همچنین قابلیت انتقال مواد در زاویه های کم گزینه مناسبی برای استفاده در اکثر صنایع میباشد.