Super conditioner

سوپرکاندیشینر

سوپرکاندیشینر

کاندیشنینگ به نوعی عملیات پخت اطلاق می شود که در طی آن مواد پودری پس از دریافت افزودنی های لازم و مخلوط شدن در میکسر، تحت دمای بالا و با اضافه شدن آب و بخار به آن ها، پخته شده و آماده ورود به اکسترودر و پلت میل می گردند.
دلیل انجام این کار، توانایی کم بسیاری از حیوانات در هضم نشاسته است، در حالی که آن ها می توانند نشاسته پخته شده را تا حد زیادی به راحتی هضم کنند. این رسیدگی و پخت مناسب مواد با افزایش درصد ژلاتینه شدن نشاسته تحت عمل هیدرو ترمال به دست می آید. این فرایند حرارتی با تغییر ساختار پروتئین، منجر به افزایش قابلیت هضم خوراک می شود.
در فرایندهای اکستروژن و یا تولید دان پلت، آماده سازی بهینه مواد خام قبل از ورود به دستگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. این آماده سازی که در دستگاه هایی به نام کاندیشنر صورت می پذیرد، تأثیری مستقیم، حداقل تا 20 درصد در کیفیت نهایی محصول و استفاده موثر از تجهیزات دارد.