Bagging Weigher

توزین کیسه گیر

توزین کیسه گیر

 با ظرفیت 80 کیسه تا 500 کیسه  در ساعت

دستگاه توزین کیسه گیر ، خوراک دام و طیور و آبزیان را درون پاکت مخصوص ریخته و بسته بندی می کند. دقت بالای دستگاه توزین کیسه گیر خوراک دام و طیور ویژگی خاص را برای آن به ارمغان می آورد. ویژگی های دستگاه توزین کیسه گیر خوراک دام و طیور و آبزیان شامل موارد زیر می شود.

 دقت بالای توزین

 سرعت بالای کیسه گیری

کاهش هزینه نیروی انسانی