Batching Mixcer Ribbon

میکسر بچینگ پدلی

میکسر بچینگ پدلی

ظرفیت متوسط 290 لیتر الی 11300 لیتر

تولید خوراک شامل مجموعه ای از مراحلی است که در آن مواد منفرد به صورت مخلوطی یکدست ترکیب شده و بسته بندی و تحویل می شوند یکی از اساسی ترین و مهمترین عملیات در فرآیند تولید خوراک ، مخلوط کردن است. که در آن مواد تشکیل دهنده منفرد با نسبت مناسب و توریع یکنواخت در کل توده ترکیب می شوند ، اما اغلب به آن توجه چندانی نمی شودایجاد یک ترکیب کاملاً همگن هدف اصلی در مخلوط کردن است .اگر مواد به درستی مخلوط نشده باشند ، کیفیت غذایی را نمی توان تضمین کرد
 عملکرد میکسر می تواند تحت تأثیر سایر فاکتورها مانند اندازه ذرات و شکل مواد تشکیل دهنده ، تراکم عنصر ، بار استاتیکی ، توالی افزودن عنصر ، تجهیزات فرسوده،خراب و تغییر یافته ، تنظیم نامناسب میکسر ، طراحی ضعیف میکسر و تمیزی تغییر می کند 

مواد مختلفی که باعث تولید خوراک طیور می شوند عبارتند از : آرد ذرت ، سبوس گندم ، سویا و سایر مواد و مواد معدنی مورد نیاز دیگر 

مخلوط کردن این مواد اولیه به دلیل تأثیر مستقیم آن بر کیفیت پلت خوراک تولید شده ، گام کلیدی در کارخانه تولید خوراک دام و طیور است.

از دستگاه میکسر برای مخلوط کردن مواد اولیه تولید خوراک دام و جیزه غذایی دام و طیور که همه مواد را دارد و باید به صورت یکنواخت با یکدیگر ترکیب شوند استفاده می شود.

بنابراین دستگاه میکسر خوراک دام جزو مهمترین دستگاه های تولید خوراک دام و طیور می باشد

مواد اولیه را که از قبل در دستگاه آسیاب خرد شده اند در دستگاه میکسر به صورت یکنواخت ترکیب می کنند .