.

کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها

کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها در پرورش گله

مشاهده ...
.

کاهش مصرف برق و انرژی

کاهش مصرف برق و انرژی در کارخانجات خوراک سازی و مکمل و کنسانتره سازی

مشاهده ...